Jméno: 
E-mail: 
Vzkaz: 
Opište  
prosím: 
    


od: Caine-Mi () vloženo:20.03.2018 15:10:05
Zlo s velkým "Z", byl záměr. Aby bylo jasno, že není řeč o nějakém lidském selhání, či ublížení, ale o duchu zla! O tu atmosféru zla, která se člověka postupně zmocňuje, aniž to tuší, kterou pozvolna dýchá, až je jí prodchnut víc, než pak zvládne sám vydýchat. A tak do toho začne namáčet i druhé.
Víťo, mluvíš-li o Bohu, jako o propagátorovi satana, pak ti evidentně v té záplavě historických knih, dobrých k tomu, aby se zlo nemuselo opakovat, unikla právě existence Zla s velkým Z. My, lidi, jsme totiž schopni poučit se a postavit (v ideálním případě) tomu zlu s malým z, ale už ne tomu s velkým. V tomhle boji jsme sami bezmocní.
Ale nám teprve teď dochází, že pro tebe jsou to jenom prázdné pojmy. Že ve skutečnosti tomu nevěříš. Pak se ale bavíme každý o úplně jiném boji. Je to jako bychom tvrdili:
Pozor, tenhle kus železa je radioaktivní!
A tys odpovídal:
Klídek, pro toho, kdo chodí denně do posilovny, není zas tak těžký!
Ani při všem tom hrozném zlu, které se kdy na světě dělo a bude dít, Ježíš nevaruje před soutěží o největšího a nejočividnějšího kruťáka všech kruťáků a vítěze pak kvůli tomu nenazývá "antikristem"! Ba právě naopak, varuje před "bezpečným" antikristem. Takovým, který přijde zdánlivě smířlivě a bude mít řešení pro všechny zúčastněné. Ale bez Něj - bez Krista.
Takový antikrist přijde konečně setřít všechny ty nesmiřitelné protiklady "domnělé" temnoty a "domnělého" světla. A nejenže obrousí hrany zla, čímž si získá nesmírnou popularitu, ale také přitom, jaksi mimochodem, nenápadně, jako vedlejší produkt... zrelativní Zlo! Ale ani o to ještě vlastně nejde. Jde o to zrelativnit hlavně tu jedinou možnou Záchranu před ním!
Tvrdíš, že když je v masmédiích k "vidění" tolik krutosti, nespravedlnosti a šedi, tak co je proti tomu nějaké hraní si na temnotu v pouhých maskách démonů? Říkáš, že tě nemáme rozhodně spojovat s žádnou propagační kampani? Jenže každý jsme reklamním agentem, výkladní skříní někoho či něčeho. (A máš pravdu, když to děláme a budeme dělat hodně blbě, tak si nakonec odradíme i toho posledního návštěvníka, že jo ;-) ).
Každý by tedy mohl být nazván antikristem, jenže Písmo tak označuje jen toho, kdo se vydává za agenta Světla a přitom je agent Temnoty. (Ta velká písmena jsou tu záměrně, rozumíme, si ;-))
Víto... a nebo možná spíš "ty - náhodný kolemjdoucí", kterého přilákaly naše zvýšené hlasy "konečně pořádné diskuse", prosíme tě, ať už si o tom myslíš cokoli, pamatuj, že Bůh v Bibli od začátku až do konce nejvíc varuje před... modlářstvím! Tedy před tím, k "čemu" se člověk "modlí". Ať už si to uvědomuje a nebo vůbec ne. Varuje před tím, co si člověk staví před skutečného Boha, na co spoléhá víc než na Něj, a co se mu tak stává bohem s malým b. Tedy modlou. Prosíme, pamatuj:
Člověk je duchovní bytost a odvrhne-li skutečného Boha, chtě nechtě si vpustí dovnitř nějakou Jeho náhražku! Člověk je tak prostě stvořen, že nemá jenom tělo a duši, ale také musí být duchovně zapojen a "napájen" ze zdroje života. Ať už toho skutečného a nebo dočasně umělého. Člověk nemůže žít, aniž by někomu nebo něčemu nevěřil!!! Stejně jako nemůže žít bez jídla a pití, jenže u stravy to jaksi všichni chápou, u duchovních věcí se to bagatelizuje a klame tělem!
Bůh sám se kvůli záchraně každého člověka od duchovní smrti nechal námi vysmát, potupit, zmučit, zabít a nakonec to nejhorší - svého vlastního Syna nechal pro nás odpojit od "zdroje života"! Víc už ale pro člověka obdařeného svobodnou vůlí, udělat nemůže!!! Kdo tohle zpochybňuje, ten (se) sám zabíjí a odděluje od "zdroje života".
Jasně, šlo by vzít všechny ty "nepřátelské raketové základny" kobercovým náletem. Každý strom v zahrádce, na kterém se usadí pokušitel, by šlo vykácet, území "Vzkazníku" obehnat elektronickým ostnatým drátem a ještě před něj postavit anděla strážného s plamenným mečem... Ale Bůh to v rajské zahradě udělal, až když bylo rozhodnuto. Až když už nebylo cesty zpátky a svoboda daná člověku z lásky by smetla celé stvoření.
Konečně pořádná diskuse, říkáš? Ale kristovci nemají diskutovat! Mají být připraveni vydat svědectví o Bohu přišlém v lidském těle, o Jeho zástupné smrti a Jeho vítězství nad ní. O jediném možném smíření i za tebe! O opětovné blízkosti s Ním!
Máme hlásat Boží Slovo a ne diskutovat o slovíčkách. I kdyby to pro uši posledního "náhodného kolemjdoucího" mělo znít směšně, jako jeden o voze a druhý o koze! Vždyť to tak koneckonců vždycky bylo a je pořád v celých dějinách. "Nabídněte lidem, že nebudou muset přemýšlet a rázem zvítězíte ve volbách!" říkávala jedna naše moudrá babička.
Odpusť nebeský Tatínku, zase jsme si skočili na špek. Tak raději už to Boží Slovo :-)
(Mt.22,8-14. Opět ve volném překladu 10pé)
₁A Ježíš pokračoval ve vyprávění dalším dvojsečným jinotajem.
...
₈Potom král svým služebníkům řekl: "Svatba je připravena opravdu krásně, a přece všichni ti krásní hosté, co jsem pozval, se z ní vymluvili. Proč? Asi za tím bude něco víc, než jen "estetické" důvody, nemyslíte?
₉Ostatně, to není teď rozhodující. Vy jděte všude, i do těch nejméně krásných míst a životů - ale kamkoli přijdete, zvěte na krásnou svatbu! A navíc na takovou, na kterou může přijít každý, i ten s nejošklivějším... osudem."
₁₀To bylo něco tak nevídaného a neslýchaného... ale nakonec ti, kdo králi chtěli sloužit, vyšli a každému s kým se na své cestě potkali, to vyřídili. A obrovský svatební sál se naplnil!
₁₁Král osobně procházel mezi hodujícími. A tu najednou narazil na člověka, který si sice také užíval, ale vděčný rozhodně nebyl. Dokonce okázale zpochybňoval legálnost i právní statut celé akce, mluvil o svázanosti a manipulaci, svatbu nazýval nablýskaným pozlátkem.
₁₂Přesto mu král řekl: "Příteli! Proč?"
Tu ten dotyčný úplně oněměl. Věděl, že nemá výmluvu, ale nechtěl to přiznat.
₁₃A tak král dodal: "Dobrá, budu se tedy ve tvém případě striktně držet protokolu a svých statutárních pravomocí. Svažte mu nohy a ruce opravdu, ať ví o čem mluví. Přestaňte manipulovat jeho život směrem k této svatbě. Doprovoďte ho zpátky odsud ze světla dolů do tmy, odkud předtím se skřípáním zubů přišel."
₁₄"Mnoho je obdarovaných krásou, ale málo krásných," dokončil celé podobenství Ježíš.

od: Víťa L. () vloženo:19.03.2018 00:35:13
Konečně po čase pořádná diskuze. Ale žádný zbloudilý poutník, žádná volání..? Většina zatoulaných škunerů na tomto virtuálním moři míří patrně někam úplně jinam. Cainaři, slovo "propagace" směrem ke mně, to prosím né. Nikdo nikdy nezpropagoval satana více, než-li Bůh. (Tady bych se zastavil nad skutečností, že zatím co já začal psát slovo ďábel malým písmem, vy jste použili ve slově Zlo velké, což lze vnímat jako zajímavé vyústění..). Na druhé straně i to opačné, mnohde oblíbené "satan je vlastně fajn, je to v podstatě takový návrat k přírodě, víra v sebe" a tyhle ty kecy, jsou propagace satana zase z druhé strany. Pojďme ještě předtím na chvíli k tomu hlavnímu v mých předchozích příspěvcích a to je hudba. Každému "zpívá" něco jiného, někomu Synkopy někomu Kreator a každá z těch kapel vypráví v rámci své tvorby určitý příběh. O žádné propagaci zla nemůže být řeč. "Pojďme si zahrát fotbal v plynových maskách na troskách tohoto světa!", "Pojďme se podřezat všichni navzájem, no není to krásné?" , tohle by určitá propagace byla. Ale člověk, ke kterému to promlouvá takhle je blázen a bláznovi může být spouštěčem třeba i špatně ustlaná postel. Denně se na nás valí z obrazovek kupy dokola omletých kriminálních filmů a nikdo se na základě jejich sledování nestal masových vrahem. Pokud ano, příčinu je nutno hledat někde úplně jinde. Připomíná mi to soudní proces, který vyvolala matka syna co spáchal sebevraždu. Jeho matka obvinila kapelu Judas Priest, že měla vinu na jeho skonu, protože tuhle kapelu nebožák hodně a dokonce i těsně svou smrtí poslouchal. Soudní proces skutečně proběhl. Ukázalo se, že chlapec byl z rozvrácené rodiny, která vůbec nefungovala tak jak měla, byly v tom drogy a spousta jiných záležitostí. Takového to: "Podívejte na ďábla! Sledujte co dělá! atd..", jsou oblíbené křesťanské výkřiky, kterými se nám snaží zakrýt pouze naší neschopnost a rozšířit řady těch, kteří budou ďábla následovat. Vaše věta z předchozího příspěvku: .."Ne v tom, že si načteme spoustu knih o zlu, a proto se mu budeme umět lépe a statečněji klanět!!!" je zvěst o tom, že buď nevíte o čem píšete nebo jste už tak daleko, že vaše stopy ztratí i poslední stopaři, kterým ještě stojí za to vás sledovat. Knihy o historii se nečtou proto, abychom se zlu klaněli, knihy o historii se čtou, aby se zlo v nich nikdy neopakovalo. Jestli jsou to témata čarodějnic, války nebo čehokoliv jiného na tom už tak nesejde. A stejně je to tak i s některými metalovými písněmi. Ano, je zde možnost, že když byl tady mnou vložen kupříkladu text Bathory, ke kterému již scházela vaše argumentace, není nic jednoduššího než říci: "Tohle tady nechceme!". Proč ne. Je to vaše zahrada, zbývá jen postavit ploty. Ale zříci se diskuze znamená v první řadě ten text schválit a taky nikdy neprozradit to, v čem je naše síla. To zní: "Pojďte s náma, máme pro vás něco lepšího, máme pro vás.. například Vechtr!" Cainaři, Bůh vás samozřejmě přijme i se svými naposlouchanými příběhy a odřenými koleny, ale ze všeho nejvíc se těší na ten příběh VÁŠ, prožitý, který bude možná mylný a daleko trnitější na jehož konci bude ON a který mu budete po večerech vyprávět! Je tu hezká půlnoc, zamkněte dveře, nastražte uši a otevřete srdce. Čas na vlčí legendu Manegarm: https://www.youtube.com/watch?v=b19_WYR_hoA , ale v druhé písni se rozední: https://www.youtube.com/watch?v=TftpL8qV3fA

od: Caine-Mi () vloženo:17.03.2018 13:23:45
Vidíš Víťo, a nám zase připadá že zabilo!!!
Že ten reklamní agent na satanismus, co si tady na zelené loučce cíleně buduje další odpalovací rampu, je někdo úplně jiný, než kluk s úžaslýma dětskýma očima, který nám občas jezdí zpívat o hledání poetičtějšího světa.
Už jen ten jeho "ďábelský" způsob vstupu do hovoru. Ďábelský proto, že mluví-li kdekoli v Bibli ďábel přímou řečí, dělá to přesně takhle: Nejprve jakoby pochválí, získá si důvěru, řekne... hmm, zajímavé téma... aby ovšem rázem ono zajímavé téma co nejrychleji opustil, aniž by ho jakkoli rozvinul! A pak už cíleně obrací pozornost úplně opačným směrem.
Ahoj Evo! Tý jo, tak Bůh vám dal celou tuhle zahradu? No to je skvělý, né? To je opravdu zajímavé téma k přemýšlení... ale víš co... pojďme se bavit raději o něčem ještě mnohem zajímavějším: Víš, třeba... nepřipadá ti divné, že když už vám Bůh celou tuhle zahradu dal, proč vám taky nedovolil z ní jíst?!
A Eva, čistá duše, co by se jinak se Zlem vědomě nikdy bavit nezačala, dobromyslně skočí na špek, protože... to je přece její morální povinnost svého Stvořitele obhájit!
Kdepak, kdepak, to's špatně pochopil! My z toho bezpočtu stromů... kam až oko dohlédne... smíme a máme jíst! To jen tady z toho jednoho jediného ne!
A už ji má!
Tyhle naše stránky asi moc pevně zakotvených kristovců nečte. Spíš všelijací hledači "lepšího" nebo právě "poetičtějšího" světa. Tvá (či tobě podsunutá?) myšlenka je mazaná. Ti zdejší se jistě normálně nebudou zabývat technikami blacmötalového make-upu, nebudou si vědomě chodit na jatka nabírat trochu "krvavé reality" do džbánku domů. Takové je proto třeba nejprve vůbec, přimět k rozhovoru, k polevení v ostražitosti a pak jim to teprve vpíchnout pod kůži. Co? Jaká Boží očišťující krev? Podívej co tu teče té naší! Vždyť stačí jediný klik. Hnus a zlo mají fascinující moc! Děti, dívejte se! Tohle je realita! Žádná šeď, ale opravdická černá!
Když mluvil had s Evou v zahradě Eden, také jí dostal až na to, že ochutná-li, bude jako Bůh (jako skutečný chlap! :-) ) znát dobré i zlé.
Co ovšem jaksi taktně zamlčel je, že dobré už s Adamem oba znají... a zbývá tedy ještě dopoznat to zlé.
No a i kdyby nic, kdyby ten reklamní manévr nevyšel, pak aspoň oněm "hlubokomyslným" kapelám přibude trocha sledovanosti navíc, což se také počítá, že? A leckdo na to dneska slyší.
Stejný manévr satan (osočovatel) zkoušel i v "nebeském parlamentu", když se jednalo o tč. nejspravedlivějšího člověka na zemi - o Joba. Tam už byl ale výsledek rozpačitější, než tady "dole" v ráji. I tak ale nějaké kolegy - anděly strhl na svou stranu.
A konečně stejný "chvat" zkusil i na Ježíše při pokušení na poušti. Řečeno pohádkovým jazykem, tam se ovšem úplně se zlou potázal. Božího Syna-člověka na špek... pardon, na chleba, na nejvyšší post v zemi, ani na adrenalin v krvi nechytil!
V tomhle je naše naděje, Víťo! Ne v tom, že si načteme spoustu knih o zlu, a proto se mu budeme umět lépe a statečněji klanět!!! To vůbec ne. Ono spíš platí, že jakou atmosféru člověk dýchá, takovou bývá nakonec i prodchnut. Služ dál, komu uznáš za vhodné. Zabývej se dál "duchovnem", které tě fascinuje, to je tvá svoboda. Ale kdybys to přece jen někdy takhle nechtěl, víš kudy... víš s Kým se z toho dá uniknout! Ne snadno, ale dá. Jasně, napřed musí člověk uvidět, kam že (a na koho) vlastně míří. Protáhnout si svou čáru životního nasměřování. (O tom byla ta naše... ehm... jak říkáš "zajímavá úvaha"). Stejně, jako si musíš připustit, že i onen pohrdaný církevní papaláš schvalující inkvizici, byl úplně stejně vysvěceným knězem, jako ten, kterým se nyní ve své propagační kampani "církevně zaštiťuješ". Ne, dokonce ani vysvěcení v církvi není argument, natož záruka. Ta je jen v živém Kristu!... jak jsme uvěřili. Stejně jako živá církev je jen ta, která, byť by pouhé dva živé "členy" měla, ukazuje na Něj!
Otázka tedy po každé naší úvaze, po každé... i zdánlivě samonosné myšlence, po každém pouhém vzkazu je:
Na koho tím ukazuju teď? Koho vlastně propaguju já?
Ne, vůbec nám tu nejde o boj s nějakým konkrétním hudebním stylem.

od: Víťa L. () vloženo:15.03.2018 17:50:35
Takže "Bláznova ukolébavka", jo? No, co se zde ještě objeví :( Nic proti písní samotné, její text je hodně povedený, ale za mně musím říci, že nic podobného už slyšet nemůžu. Člověk to odehrál tisíckrát a atmosféry ty folk countryových "beček", kde se tohle hrálo mě ještě dnes budí po nocích. Docela se děsím toho, že ještě nějaké přijdou. Mrzí mě totiž ti lidé, kteří ji pějí nad ránem opiveni kol ohňů, aniž by blíže zapřemýšleli nad tím, jak důležitá zpráva se v textu skrývá..   Konečně trocha času k psaní. Pojďme ke Caine-Mi úvaze "Nebezpečná kniha", to se povedlo. Neobyčejně pojatá myšlenka. Dokonce mě samotnému se to "propojilo" s právě čtenou bichlí "Hon na čarodějnice", protože právě ona církev nazvala ďábla (všimněte si, již ho píši s malým s) tak nebezpečným, až lidé - a teď cituji z knihy: "..není divu, že leckterý pod vlivem těchto scholastických fantasmagorií dostával větší strach ze satana než-li z boha. Proto pak pokládali ďábla za silnějšího než boha, a proto se raději stávali ctiteli ďábla než boha, z čehož se časem vyvinul "kult satanismu"."   Vybaví se mi scéna z již zde před časem zmíněného Slavíka a kauzy kolem kapely Ortel. Tolik článků a pozornosti v hlavních vysílacích časech televizních stanic už dlouho žádná kapela neměla. "Lidi neposlouchejte skupinu Ortel! Je třeba je vyřadit ze soutěže! Ty texty jsou závadné, až příliš vlastenecké!" A co se stalo? Lidi začali poslouchat Ortel ještě víc. Nedávno jsme zde zhlédli odkaz na reportáž, kdy byl tlakem duchovních zakázán koncert dvou kapel. Kdyby onen aktivní duchovní pronesl v televizi to, co taky v ní řekl: "Myslím, že to, o čem jsou jejich texty, dobré není!", tak by měl můj respekt a přemýšlel bych nad jeho názorem vhodného debaty. Když se ovšem zvedne od svého stolu a jde ke starostce s prosbou, zda by koncert nešel nějak zrušit, tady už byla překročena ona mez, za kterou by to jít nemělo. Stejně jako v mnoha jiných případech si církev staví lidi akorát tak proti ní samotné. Na Slovensku byl zaznamenán obdobný případ: http://www.spark-rockmagazine.cz/satanisti-ve-snine-festival-rock-pod-kamenom-bojuje-s-církvi. Když přiletěli loni Belphegor v rámci svého turné do Ruska, předseda tamní křesťanské organizace Narodny Sobor Anatoly Artyukh je "přivítal" již na petrohradském letišti. Skončilo to několika plivanci do ksichtu, zrušení koncertů vlivem tlaku křesťanstva nejen v Petrohradu, ale i v dalších ruských městech. Před léty byla na koncertě Deicide nalezena i bomba. Tehdy se k tomu sice překvapivě přihlásila jakási organizace "ochrany zvířat", neboť Glen Benton otevřeně v rozhovorech prohlašoval, že střílí z oken po veverkách. Ale třeba jednou.. Nebezpeční jsme pouze my sami. Pojďme si toto téma uzavřít části textu buly "Summis desiderantes affectibus". Ta byla vydaná papežem Inocencem VIII. v předvečer svátku svatého Mikuláše 5.prosince 1484: "..z titulu své apoštolské svrchovanosti ustanovujeme, aby řečeným inkvizitorům bylo umožněno vykonávat inkviziční funkci, aby jim bylo dovoleno napravovat, věznit a trestat osoby provinivší se naznačenými zločiny a neřestmi, právě tak, jako to bylo z moci tohoto našeho listu jmenovitě a zvlášť vyjádřeno pro citované arcibiskupství, města, biskupství, země a též pro osoby i jejich zločiny.. proti veškerým osobám, ať jsou jakéhokoliv stavu a nechť jsou sebevíc vynikající, a takové pak osoby, jež jsou v naznačených věcech shledání vinnými, aby podle povahy jejich provinění potrestali a uvěznili, aby je ztrestali na těle i na majetku a aby rovněž v kterémkoli z farních kostelů v oněch zemích hlásali a tlumočili věřícímu lidu slovo boží, a to tak často, jak to oni sami uznají za dobré a užitečné. Ze své úřední moci jim opětovně udělujeme úplnou a neomezenou plnou moc , obecně i jednotlivě, jak to bude zapotřebí k nerušenému výkonu výše naznačených úkolů. Všichni, kdo je budou obtěžovat, bránit jim v práci a budou se vzpírat, všichni rebelanti, ať již mají jakékoli hodnosti, úřady, pocty a přednosti, ať jde o šlechtice, nebo o zrozené z jakéhokoli stavu, chráněné jakýmikoli privilegii a výsadami, takoví nechť jsou všichni postiženi klatbou, tresty a zákazy. Tací, nechť jsou zkrušeni ještě hroznějšími rozsudky, ortely a tresty, jaké jen uznají za vhodné i správné a proti nim bude jakékoli odvolání zapovězeno. A štrasburský biskup při uspořádání příslušných soudních procesů tam, kde se to ukáže nutným, nechť dá tu a tam ještě rozsudky našim jménem zpřísnit a k tomu ať si ještě přivolá na pomoc světské rameno."  No, uvařil jsem si čaj z Billy, natáhl nohy a pokračuji ve psaní. První má zde vyřčená otázka na vzkazníku byla s podzimem roku 2016 tato: "Podívej se na mě. Podporuji černé kapely, mnohdy hanobící Krista.. Poslouchám všelijaké skupiny, i ty black metalové a snažím se respektovat jejich názor. Všichni jsme na cestě. Možná je to jedna z cest, jak vykřičet do světa svůj strach. Jak se bránit, protože není jednoduché najít tu správnou cestu. Nejednou jsme pak svědky, jak se z "ďáblů" stávají docela jiní lidé. Ale málokdy se stane, aby tomu bylo naopak. Každý kříž, když je touha a síla, lze otočit zpět. Věřím tomu a ON mi to říkal. Naslouchám bušení větru, ale jsem pod střechou. Má to smysl? Poslouchám texty o válce a těžko si jen něco takového představit. Proč mě ale daleko více děsí, co třeba dávají na televizi Óčko, to nedokážu vysvětlit. V té temnotě většinou víš, s kým máš tu čest. Nejvíc se totiž bojím kapel šedých. Takové to "dej si pivo a neřeš to". Pokud si někdo dovede onu temnotu obhájit, ať mluví." Je to asi dva týdny, co jsem nalezl klidu. Ano, bylo to společně s mou citací pana Wiesela, kterou jsem tu napsal na vzkazník dne 24.února letošního roku, v ní to všechno je. Došel jsem dokonce tak daleko, že jsem kontaktoval jednoho současného duchovního (jméno si ponechám jak jsem mu slíbil pro sebe), on mi odepsal a dokonce by rád, jednu z mých "myšlenek" použil, což mě tedy potěšilo. Poslouchá stejné metalové kapely jako já. Snad mimo těch příliš "temných". Musí to být zvláštní, když třeba spustí na faře "Highway to Hell". Brutal Assault považuje za jeden z nejpokojnějších rockových festivalů u nás a prý bych měl vidět, kolik křesťanských metalistů z různých zemí přijde během festivalu v Josefově do kostela. Silná je i jeho myšlenka: "Cítím, že je naším posláním s touto hudební scénou držet kontakt. To není úkol pro každého". Ještě mu později pošlu odkazy na křesťanské black metalové kapely třeba tuto: https://www.youtube.com/watch?v=-4q9DedzDks nebo tihle jsou roztomilí chlapíci: https://www.youtube.com/watch?v=ulR08UOPp2c. Už jen ty sekery. Asi jdou do lesa na dříví :) Ale ten pentagram mi tam nesedí, i když spousta lidí by se mnou spustila další ještě delší debatu na téma historie tohoto symbolu. Ano, ano. Každá volající píseň je modlitbou. Už to vím. K mé nejoblíbenější metalové elitě patří mimo zmíněných Blind Guardian a Rhapsody, jedna z prvních thrash metalových kapel na světě. Jmenuje se Kreator (Stvořitel). Ve svých textech šla vždy přímo na dřeň a hudebně, již od roku 1986, kdy jsem její logo prvně vyryl kružítkem do školní lavice a následně zvěčnil centrofixem na somračku je to rozjetá mašina. Nikdo tehdy nehrál tak tvrdě a rychle jako Kreator. Její písně jsou drsné, technicky náročné, ale zpívají. A jsou modlitbou. Volající, křičící, bolestnou. Zvlášť to prasklé slepičí vejce ve druhém z klipů, ze kterého se vyleje krev, je zdrcující. Ta krev je naše: https://www.youtube.com/watch?v=ojpQ3LCeQTY druhá píseň: https://www.youtube.com/watch?v=mUv8GxrqXPk                 

od: Víťa L. () vloženo:10.03.2018 19:17:52
Nezabilo. Nyní jsem u těch čarodějnic, kde s četbou pozdržím. Autor knihy, pan Šindelář to v historii rozebral poměrně detailněji.. Jinak hezká úvaha. Studoval jsem ji dnes po půlnoci v jednom ze Zlínských penzionů, kde jsem opět naladil Noe, když jsem se vrátil z koncertu. Včera se totiž andělé prolétli nad Zlínem, neboť co předvedl zpěvák Fabio Lione v dvouhodinové sauně nevelkého klubu, to je z jiného světa. Nezastavitelný Luca Turilli a celá kapela potvrdila, že jde o spojení nemaje v celém těžkotonážním železářství konkurenci. Na úvod si pojďme dát nějakou tu kytarovou rozcvičku: https://www.youtube.com/watch?v=k9ILeVQKdVE  A na ukázku něco i zpěvu ze včerejška: https://www.youtube.com/watch?v=QhmtusDBzRs


>>  Celkem 2945 vzkazů